Open post

จดทะเบียนบริษัท … อุ่นใจกว่า

เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่า

การทำธุรกิจวันนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เนื่องจากมีผลต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้น มาทำความรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อจะได้เข้าใจว่าธุรกิจของเราเป็นอย่างไรและรูปแบบไหนเหมาะสมกับกิจการของเราที่สุด ...

Read More